P E T I M I N T    A P P A R E L

handmade with love

SHOP NOW

O v e r a l l   D r e s s 

H o o d i e

S w e a t s h i r t

T - S h i r t

T o t e   B a g

Mystery Box

Discover how we make
our apparel ✨ 

T R E N D I N G    N O W

Jack Spooky Season Hoodie
Jack Spooky Season Hoodie
Jack Spooky Season Hoodie
Jack Spooky Season Hoodie
Jack Spooky Season Hoodie
Jack Spooky Season Hoodie

Jack Spooky Season Hoodie

$60.00
Forest Treats Hoodie
Forest Treats Hoodie
Forest Treats Hoodie
Forest Treats Hoodie

Forest Treats Hoodie

$60.00
Farmer of the year Hoodie
Farmer of the year Hoodie
Farmer of the year Hoodie
Farmer of the year Hoodie

Farmer of the year Hoodie

$60.00
Stardew Chicken Green Hoodie
Stardew Chicken Green Hoodie

Stardew Chicken Green Hoodie

$60.00
Stardew Chicken Purple Hoodie
Stardew Chicken Purple Hoodie

Stardew Chicken Purple Hoodie

$60.00
Stardew Chicken Hoodie
Stardew Chicken Hoodie

Stardew Chicken Hoodie

$60.00
Stardew Brown Chicken Hoodie
Stardew Brown Chicken Hoodie

Stardew Brown Chicken Hoodie

$60.00
Stardew Blue Chicken Hoodie
Stardew Blue Chicken Hoodie
Stardew Blue Chicken Hoodie
Stardew Blue Chicken Hoodie

Stardew Blue Chicken Hoodie

$60.00